Klienci banków, którzy zaciągnęli zobowiązania…

Klienci banków, którzy zaciągnęli zobowiązania w walutach
obcych, mogą żądać unieważnienia z mocą wsteczną, klauzul, które później
zostały uznane za niedozwolone. Sąd Najwyższy orzekł na środowym
posiedzeniu, że pozew wniesiony przez kredytobiorców spłacających kredyt we frankach został niesłusznie oddalony przez sąd drugiej instancji.

Image licensed by Ingram Image

 

Wyrok sądu dotyczy, jak donosi PAP, małżeństwa z województwa
warmińsko-mazurskiego, które w 2006 roku zaciągnęło zobowiązanie
denominowane w szwajcarskiej walucie. W treści umowy kredytowej zawarto
zapis, że kwota kredytu zostanie przeliczona na złote według tabeli ustalonej przez bank. Ta sama zasada dotyczyła spłaty rat.

 

W kolejnych latach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta uznał takie
zapisy za niedozwolone i wpisał je na odpowiednią listę. W 2011 roku
nowelizacja Prawa bankowego nakazała bankom umieszczanie w umowach
szczegółowych zapisów określających, w jaki sposób ustalane są kursy
walut.

 

Mimo nowelizacji prawa umowa z 2006 roku nie została aneksowana i
nadal pozostawały w niej niekorzystne zapisy. Kredytobiorcy pozwali bank
i zażądali, by kwestionowane zapisy uznać za nieważne z mocą wstecz, od
dnia zawarcia umowy. W pierwszej instancji są rozstrzygnął sprawę na
korzyść kredytobiorców, ale sąd II instancji oddalił pozew. Wyrok
uzasadniono faktem, że sporne zapisy stały się nieobowiązujące w
momencie wpisania ich na listę UOKiK.

 

Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy, wskazując, że w
poprzednich wyrokach dopuszczono możliwość składania pozwu o
unieważnienie klauzul unieważnionych przez organy ochrony konsumenta.

Z podobnym roszczeniem wystąpili w lipcu kredytobiorcy banku
Millennium, przygotowujący pozew zbiorowy. Podważenie sposobu ustalania
kursu wypłaty kredytu
pozwolić może na żądanie ponownego przeliczenia wypłacanej kwoty (np.
według średniego kursu NBP oraz zadośćuczynienia za nadpłacone raty
wyliczane w oparciu o kurs narzucony przez bank. Grupa przygotowująca
pozew zbiorowy nie podjęła jeszcze dalszych kroków.

autor: Michał Kisiel

Pożyczki bez bik

Tags: , , ,

Comments are closed.