Kandydaci na stanowiska preze…

Kandydaci na stanowiska prezesa i członka zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA mogą składać swoje pisemne zgłoszenia do 6 września br. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego – akcjonariusza spółki. Zgłoszenia zostaną otwarte 7 września. Postępowanie konkursowe prowadzi Rada Nadzorcza KFK.

Zarząd KFK SA jest dwuosobowy. Kadencja zarządu KFK SA II kadencji upłynęła w czerwcu 2012 r. W wyniku wcześniejszego postępowania konkursowego, toczącego się na przełomie kwietnia i maja br., Rada Nadzorcza KFK postanowiła o czasowym niepowoływaniu prezesa zarządu spółki. Powołała natomiast Magdalenę Jagiełło-Szostak w skład zarządu spółki, w funkcji członka zarządu. Obecnie sekretarz Rady Nadzorczej KFK, Czesław Gawłowski jest również wykonującym obowiązki prezesa zarządu spółki.

Źródło: BGK

Kredyt przez internet

Tags: , , ,

Comments are closed.