Do grona ponad 480 stypendyst…

Do grona ponad 480 stypendystów Klasy BGŻ we wrześniu dołączy kolejny, 10-ty już rocznik uzdolnionych absolwentów gimnazjów. Ogólnopolski edukacyjny program społeczny  Klasa BGŻ ma już 10 lat.

Autorski program Fundacji BGŻ, który w 2010 roku został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej, umożliwia naukę w 5 prestiżowych liceach w Polsce uzdolnionym absolwentom gimnazjów z niezamożnych rodzin, mieszkającym na wsi oraz w małych miastach. Pierwsza Klasa BGŻ powstała w Warszawie, następnie dołączyły do niej kolejne miasta: Wrocław, Kraków, Gdynia i Szczecin.

– Podczas 10 lat istnienia Klasy BGŻ, nasza Fundacja dała szansę blisko 500 uczniom z 300 miejscowości z całej Polski. Sukcesy naszych podopiecznych i ich prospołeczne postawy są dowodem na to, że podejmowane przez nas działania mają sens i spotykają się z uznaniem. Daje nam to ogromną satysfakcję i motywuje do kolejnych działań – powiedział Jacek Bartkiewicz, prezes Zarządu Banku BGŻ.

Stypendium obejmuje pełne finansowanie nauki w liceum i na pierwszym roku studiów. Koszt 1 uczestnika wynosi ok. 30 tys. zł.
Za realizację projektu odpowiada Fundacja BGŻ, która od lat prowadzi programy stypendialne umożliwiające rozwój i dostęp do edukacji na najwyższym poziomie niezamożnej młodzieży, szczególnie z mniejszych ośrodków. Od 2012 r. uruchomiła program „Agrotalenty”,  skierowany do uczniów i studentów szkół, laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W ramach programu, Fundacja zapewnia roczne stypendia uczniowskie i studenckie dla 40 najlepszych.

Obchodami 10-lecia Klasy BGŻ, Fundacja BGŻ rozpoczyna działania na rzecz wzmacniania i budowania partnerstw na rzecz rozwoju programów stypendialnych i zwiększania dostępu do polskiej edukacji dla najzdolniejszych uczniów.

Więcej informacji o projekcie Klasa BGŻ i innych działaniach Fundacji BGŻ: www.fundacja.bgz.pl
Źródło: BGŻ

Pożyczka przez internet bez bik

Tags: , , ,

Comments are closed.