Mariusz Grendowicz w zarządzie Związku Banków Polskich

Podczas XX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, które trwało od 21 do 22 kwietnia 2009 r., Mariusz Grendowicz, prezes zarządu BRE Banku, został powołany w skład zarządu ZBP VII kadencji.

Głównym tematem XX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich była stabilizacja i rozwój  polskiej gospodarki. Obrady, podczas których dokonano wyboru nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej odbyły się 21 i 22 kwietnia 2009 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego.

„Dla nas, bankowców, zaufanie jest najważniejszym kapitałem. Kryzys finansowy i jego skutki mocno go nadszarpnęły, dlatego największym wyzwaniem, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć w ciągu najbliższych kilku kwartałów jest właśnie odbudowanie zaufania”- mówi Mariusz Grendowicz. „Wierzę jednak, że prowadząc dialog i opierając się na partnerskich relacjach jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu. Funkcja w zarządzie Związku Banków Polskich, którą mi powierzono, z pewnością pomoże w realizacji tego celu.”

Obrady zainaugurowały wystąpienia prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza oraz wiceprezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka. Pierwszego dnia odbyła się również dyskusja z udziałem przedstawicieli sektora bankowego, rządu i sejmu.

Podczas pierwszego dnia obrad dokonano wyboru nowego zarządu ZBP VII kadencji oraz komisji rewizyjnej. Do zarządu ZBP weszli:
Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZBP
Brunon Bartkiewicz – ING Bank Śląski
Jan Krzysztof Bielecki – Bank Pekao
Janusz Dedo – HSBC
Mariusz Grendowicz – BRE Bank
Piotr Juda – Toyota Bank Polska
Stanisław Murawski – Poznański Bank Spółdzielczy
Mirosław Potulski – BPS
Jerzy Pruski – PKO BP
Sławomir S. Sikora – Bank Handlowy w Warszawie
Paweł Ziółkowski – ABN Amro

W skład komisji rewizyjnej weszli:
Piotr Kamiński – Bank Pocztowy
Teresa Kudlicka – Bank Spółdzielczy Płońsk
Józef Wancer – Bank BPH

Pożyczki pozabankowe

Tags: , , ,

Comments are closed.