Archive for July, 2013

Znane są już szczegóło…

Thursday, July 25th, 2013

Znane są już szczegółowe zasady przyznawania kredytu technologicznego, który oferuje nowe możliwości finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to jedna z ostatnich szans na pozyskanie dodatkowych środków finansowych z racji na to, że fundusze europejskie, przeznaczone na inwestycje w latach 2007 – 2013, zostały niemal w całości wydane.

W związku z tym należy oczekiwać, że najbliższy konkurs na kredyt technologiczny, trwający od 20 czerwca br., będzie cieszył się dużym zainteresowaniem – oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte.

Kredyt technologiczny jest atrakcyjnym źródłem pozyskania dodatkowego kapitału, gdyż w jego ramach przedsiębiorcy mogą uzyskać środki finansowe do wysokości 75% kosztów kwalikowanych inwestycji. Następnie pożyczka podlega częściowemu umorzeniu o wielkość tzw. premii technologicznej, która wynosi 40-70% kosztów kwalikowanych, lecz nie więcej niż 4 mln PLN i zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. ”Kredyt Technologiczny to jedno z nielicznych działań, w ramach których można liczyć na wsparcie publiczne na inwestycje” – mówi Beata Tylman, Starszy Menedżer w zespole R&D and Government Incentives Deloitte

Zasady uczestnictwa w programie przewidują, że zgłaszane projekty będą oceniane z uwzględnieniem kryteriów formalnych oraz dostępu, a następnie punktowane, w oparciu o kryteria merytoryczne. Katalog kryteriów merytorycznych nie jest szeroki i dotyczy przede wszystkim posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej i pozyskania promesy, zgodności z celami działania oraz innowacyjności technologii, która nie może być stosowana dłużej niż 5 lat na świecie. „Wśród czynników decydujących o szansach na dofinansowanie istotny będzie moment złożenia wniosku. Wprawdzie jest to konkurs otwarty, jednak wnioski będą przyjmowane do wyczerpania budżetu, a przy zakładanym wysokim zainteresowaniu programem, może się to zdarzyć bardzo szybko. Kto pierwszy, ten lepszy!” – zauważa Magdalena Burnat-Mikosz, Partner w zespole R&D and Government Incentives Deloitte. „Ważne jest również właściwe udokumentowanie innowacyjności technologii, którą inwestor zamierza nabyć, poprzez poparcie w stosownej Opinii.”

W ogłoszonej dokumentacji konkursowej wskazano szereg zasad, którym powinna podlegać Opinia o nowej technologii, m.in. powinna być wystawiona przez odpowiednią jednostkę naukową oraz powinna potwierdzać kluczowe charakterystyki technologii tj. wykazanie, że projekt dotyczy inwestycji technologicznej, czy że na jej podstawie będą wytwarzane nowe lub znacząco ulepszone produkty lub usługi. Oprócz tego Opinia powinna zawierać szczegółowy opis technologii, możliwości jej wdrożenia, a nawet uzasadnienie dla poszczególnych kosztów. Jak więc widać dobra współpraca z jednostką naukową w przypadku Kredytu Technologicznego jest kluczowa i będzie determinowała ostateczny sukces.

Wyjątkowo ważną zasadą Kredytu Technologicznego, odróżniającą go od innych schematów wsparcia, jest to, że przedsiębiorca musi przeprowadzić inwestycję technologiczną, która polega na zakupie nowej technologii i jej wdrożeniu. W praktyce oznacza to, że beneficjent zakupuje lub wytwarza technologię w postaci prawa własności przemysłowej, wyników projektu badawczo rozwojowego lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i następnie może zakupić niezbędne do jej wdrożenia środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. „Można spodziewać się, iż większość beneficjentów założy w swoich projektach zakup technologii w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, bo jest to po prostu najbardziej osiągalne rozwiązanie” – zauważa Beata Tylman z Deloitte.

 

„Istotnym nowym ułatwieniem jest to, że można zakupić taką technologię od podmiotu, który nie świadczy usług badawczo – rozwojowych, czyli na przykład innego przedsiębiorcy. Należy podkreślić, iż nieopatentowana wiedza techniczna powinna mieć formę materialną, czyli np. dokumentu zawierającego specyfikację szczegółową. Dokument ten będzie podlegać weryfikacji w trakcie kontroli realizacji projektu.”

Zdaniem ekspertów Deloitte, jest to jeden z ostatnich konkursów pozwalających na uzyskanie dodatkowego dofinansowania planowanych przedsięwzięć przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Szczególnie polecają oni ten schemat przedsiębiorcom planującym wzrost mocy produkcyjnych poprzez zakup innowacyjnych technologii. Z racji atrakcyjności programu można spodziewać się dużej konkurencji – oznacza to, że tylko dobrze przygotowane projekty będą miały szanse na pozyskanie finansowania w jego ramach.

Źródło: Point of View Sp. z o. o.

Kredyt bez bik przez internet

Zarząd Polskiego Związku firm Deweloperskich wyłon…

Thursday, July 25th, 2013

Zarząd Polskiego Związku firm Deweloperskich wyłonił nowego Dyrektora Generalnego Związku. Został nim zastępca dotychczasowego Dyrektora Generalnego PZFD – Konrad Płochocki.

 

Konrad Płochocki jest radcą prawnym oraz posiada licencje syndyka i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczynał w pośrednictwie obrotu nieruchomościami gdzie pełnił nadzór merytoryczny i prawny nad zespołem biura. Następnie jako prawnik w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego odpowiadał za zagadnienia deweloperskie, finansowanie nieruchomości oraz zabezpieczenia kredytowe. Później w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna pracował w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego gdzie był zaangażowany w finansowanie nieruchomości, inwestycji, przejęcia oraz restrukturyzacje. Dotychczas w Polskim Związku Firm Deweloperskich zajmował się szerokim spektrum prawnym związanym z działalnością deweloperską, pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora Generalnego oraz kierował pracami Grupy Prawnej PZFD.

 

Konrad Płochocki jest także autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach i szkoleniach dotyczących polskiego prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przygotowaniem tzw. ustawy deweloperskiej.

 

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą grono blisko stu deweloperów w Polsce. Misją PZFD jest działanie na rzecz rozwoju polskiego rynku mieszkaniowego i upowszechnianie prawa każdej rodziny do własnego mieszkania, jako podstawowego dobra społecznego. Dlatego PZFD czynnie stara się budować partnerskie relacje deweloperów z rynkiem. Organizacja czuwa nad bezpieczeństwem i profesjonalnym przebiegiem procesu zakupu mieszkania, jest także autorem zasad Kodeksu Dobrych Praktyk w relacjach Klient – Deweloper.

 

Źródło: Polski Związek Firm Deweloperskich

Pożyczka przez internet bez bik

Banki zachęcają do wzięcia kr…

Wednesday, July 24th, 2013

Banki zachęcają do wzięcia kredytu mieszkaniowego obniżkami marży, zerową prowizją czy gratisowym ubezpieczeniem. Są także inne sposoby na obniżkę kosztów kredytu – jedno z rozwiązań zmniejszające wydatki związane z zakupem mieszkania proponuje System Partnerski Bankier.pl.

System Partnerski (SP to rodzaj programu afiliacyjnego, poprzez który właściciele witryn internetowych mogą zarabiać pieniądze bez wychodzenia z domu. Nie trzeba w tym celu posiadać działalności gospodarczej – taka okazja czeka na wszystkie osoby, które chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny.

 

Złożenie wniosku, podpisanie umowy, pieniądze do kieszeni

Poszukiwanie banku, w którym klient zaciągnie kredyt hipoteczny wymaga poświęcenia czasu. Zamiast wycieczek po oddziałach wielu instytucji z nadzieją, że akurat zastanie się doradcę hipotecznego, lepiej zawczasu umówić się na wybraną godzinę. Można to zrobić za pośrednictwem infolinii lub strony banku czy doradcy kredytowego. Można tego dokonać również przez System Partnerski Bankier.pl. Ale to nie jedyna korzyść.

Korzystając z pośrednictwa SP, klient zyskuje premię finansową, którą można porównać do zwrotu części, a nawet całości prowizji płaconej bankowi przy zaciąganiu kredytu. Po stronie klienta nie pojawiają się przy tym żadne koszty – System Partnerski nie zarabia na osobie korzystającej z możliwości skontaktowania się z bankiem i doradcą kredytowym. Profity dla SP pojawiają się w momencie, gdy klient podpisze umowę kredytową z wybraną instytucją – w zamian za skierowanie klienta za pośrednictwem strony internetowej Systemu Partnerskiego, bank wypłaca wynagrodzenie. Reasumując: klient może zyskać nic nie ryzykując, kwestie finansowe regulowane są jedynie w relacji System Partnerski – bank lub doradca kredytowy.

Wynagrodzenie w zamian za skorzystanie z kanału, jakim jest SP, wypłacana jest klientowi w miesiącu następującym po tym, w którym podpisana została umowa kredytowa.

 

Kilka kroków do uzyskania premii

Aby skorzystać z okazji zaoszczędzenia tak potrzebnej w czasie kupna mieszkania gotówki, trzeba wykonać następujące czynności:
1. Zarejestrować się na stronie Systemu Partnerskiego Bankier.pl
2. Zgłosić do programu swoją stronę www
3. Wysłać formularz.

Wygodna forma umówienia się z pracownikiem instytucji pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale co najważniejsze dla klienta – zyskać profit w postaci gotówki.

 

Tu nie ma gwiazdek ani małego druku

Przekazanie swoich danych za pośrednictwem Systemu Partnerskiego Bankier.pl to okazja do pokrycia części kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Wysokość wynagrodzenia zależy od banku, z którego oferty skorzysta klient. Aby zobrazować zysk płynący z zaciągnięcia kredytu za pośrednictwem Systemu Partnerskiego, przedstawiamy przykład Alior Banku:

Premia to 0,70% kwoty zaciągniętego kredytu

Dla 300 tysięcy złotych zysk wyniesie 2100 zł.

 

Przejrzyste zasady i możliwość zmniejszenia kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu hipotecznego to największe zalety korzystania z Systemu Partnerskiego przy składaniu wniosku. W razie wątpliwości odsyłamy do zestawu najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących zasad korzystania z SP.

Źródło: Bankier.pl

Pożyczki internetowe

Zmiana oprocentowania kredytów hipotecznych w mBanku

Tuesday, July 23rd, 2013

mBank zmienił wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych, konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych.

W związku z sytuacją na rynku kredytów hipotecznych w Polsce, mBank podjął decyzję o podniesieniu oprocentowania udzielanych kredytów. Zmiany dotyczą wszystkich kredytów, które zostaną udzielone od 15 października br. mBank udziela nadal kredytów indeksowanych kursem CHF oraz umożliwiał kredytowanie do 100% wartości nieruchomości oraz finansuje koszty uzyskania takich kredytów.

Aktualne stawki oprocentowania znajdują się w serwisie mBanku.

Kredyt hipoteczny udzielany w złotówkach w mBanku to innowacyjny produkt, wykorzystujący mechanizm bilansujący. Bilansowanie pozwala na obniżanie oprocentowania kredytu nawet o kilka punktów procentowych, przy wpływach na rachunek bieżący eKONTO. Każda złotówka, która jest zdeponowana na rachunku bieżącym obniża kwotę kredytu, tym samym obniża jego koszt.

Ponadto mBank oferuje kredyt hipoteczny bez mechanizmu bilansującego denominowany w CHF, USD lub EUR. Niezależnie od waluty kredytu, mBank nie pobiera żadnych opłat za rozpatrzenie wniosku, przewalutowanie i wcześniejszą spłatę. Maksymalny okres spłaty wynosi obecnie 45 lat.

Pożyczka bez zaświadczeń

Nordea srebrnym medalistą rankingu najbardziej elastycznych banków w Polsce

Monday, July 22nd, 2013

Bank Nordea zajął II miejsce w przygotowanym przez analityków Comperia rankingu najbardziej elastycznych banków pod względem dużego zakresu oferty kredytów hipotecznych. 

Analitycy Comperii zebrali listę wszystkich celów kredytowania potencjalnie możliwych do zabezpieczenia hipoteką. Do 29 banków wysłano ankietę z zapytaniem, czy dana transakcja jest możliwa do przeprowadzenia z wykorzystaniem ich oferty pożyczkowej. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi wyłoniono liderów w ramach szerokości oferty kredytów hipotecznych. Bank Nordea zajął drugą pozycję w rankingu.

 

Srebrny medal Nordea zawdzięcza między innymi faktowi, że jako jeden z nielicznych banków kredytuje inwestycje mieszkaniowe TBS, umożliwia sfinansowanie zakupu działki rolnej oraz udziela kredytu na nabycie spółdzielczego lokalu.

 

Nordea posiada szeroką ofertę kredytów hipotecznych nie tylko jeżeli chodzi o cel kredytowania, ale także dostępność kredytu. Bank Nordea, jako jeden z nielicznych na rynku, oprócz kredytów hipotecznych w złotych i euro, oferuje również kredyty we frankach szwajcarskich.

 

II miejsce przyznane przez analityków z Comperia to kolejne w ostatnim czasie wyróżnienie dla skandynawskiej Nordei. W ostatnim czasie Bank uhonorowany został przez tygodnik Newsweek tytułem „Przyjazny Bank Newsweek 2010”, a w rankingu miesięcznika Forbes zajął II miejsce w kategorii „Najlepszy Bank dla firm”.

Pożyczki pozabankowe

MultiBank – podwyżka oprocentowania lokat walutowych w UDS oraz obniżenie progu negocjowania lokat dla Klubu Aquarius

Monday, July 22nd, 2013

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – podwyższył oprocentowanie depozytów walutowych w USD. Nowe oprocentowanie lokat wynosi: dla depozytów 3 miesięcznych – 2,05%(st i 1,85%(zm 6 miesięcznych – 2,25%(st i 2,10% (zm, 12 miesięcznych – 2,80%(st i 2,25%(zm.

Podwyższeniu uległo także oprocentowanie rachunków walutowych w USD, które w tej chwili wynosi 0,5%.

Aktualne stopy procentowe MultiKont oferowane przez MultiBank wynoszą : dla posiadaczy MultiKonta młodzieżowego 1,50% (Rachunek lokacyjny do 3,20%, MultiKonta jestem 1,50% (Rachunek lokacyjny do 3,20%, MultiKonta ja 1,30% (Rachunek lokacyjny 3,20%, MultiKonta my 1,50% (Rachunek lokacyjny do 3,85%, MultiKonta Aquarius 2,00% (Rachunek lokacyjny do 4,10%.

Oprocentowanie lokat walutowych w EUR nie uległo zmianie i wynosi:

dla lokat 3 miesięcznych – 1,70% (zm i 1,65% (st; 6 miesięcznych – 1,75% (zm i 1,70% (st; 12 miesięcznych – 1,80% (zm.

Znacznemu obniżeniu (z 300.000 zł uległ również dolny próg umożliwiający negocjowanie lokat terminowych dla posiadaczy MultiKonta Aquarius i wynosi obecnie 100.000 zł.

Zmianie uległy także progi kwotowe dla lokat terminowych.

MultiBank powstał w drugiej połowie 2001 roku, jako kolejna inicjatywa BRE Banku na rynku bankowości detalicznej. MultiBank jest pierwszym bankiem internetowym posiadającym sieć placówek. Umożliwia dostęp do usług z wykorzystaniem placówek, Internetu, multilinii, telefonu komórkowego, usługi SMS i WAP.

W ofercie MultiBanku znajduje się szeroki zakres produktów i usług pozwalających na zaspokojenie wszystkich potrzeb finansowych wymagających klientów indywidualnych i przedsiębiorców. MultiBank gwarantuje swoim klientom profesjonalne doradztwo, niskie opłaty lub ich brak oraz konkurencyjne oprocentowanie zarówno kredytów, jak i depozytów. Jest liderem na polskim rynku w zakresie innowacyjnych produktów finansowych m.in. Planów Finansowych – Inteligentnego Kredytu Hipotecznego i Centrum Oszczędzania – produktu umożliwiającego portfela oszczędności między lokaty jednostki kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych. Wyróżnikiem MultiBanku na rynku usług finansowych w Polsce jest także Klub Aquarius adresowany do klientów zamożnych.

autor: Katarzyna Liberska-Kinderman, MultiBank

Pożyczka bez zaświadczeń

Mobilna wersja serwisu iPKO biznes

Monday, July 22nd, 2013

PKO Bank Polski, jako jeden z  pierwszych banków w Polsce wdrożył usługę bankowości mobilnej dla klientów korporacyjnych – iPKO biznes mobile. iPKO biznes mobile zapewnia m.in. funkcję wielopodpisu przy dostępie mobilnym, a więc autoryzowanie transakcji za pośrednictwem telefonu komórkowego, podgląd sald na rachunkach bankowych i lokatach, a także dostęp do historii operacji na rachunkach firmowych.

Klienci korporacyjni coraz częściej korzystają z nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez rynek, usprawniających proces zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i przynoszących konkretne korzyści finansowe. Duża konkurencja zachęca do korzystania z innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług bankowych. Dotyczy to szczególnie usług bankowości internetowej, zapewniających ciągły dostęp do informacji finansowych, a tym samym wpływających na szybkość i efektywność podejmowanych decyzji.

Funkcjonalności oferowanego przez PKO Bank Polski – iPKO biznes mobile zapewniają kadrze zarządzającej wyższego szczebla możliwość sprawowania bieżącej i wygodnej kontroli nad finansami nie tylko z biura, ale także w trakcie podróży służbowych.

„Staramy się wychodzić naprzeciw rosnącym oczekiwaniom przedsiębiorców i rozwijać ofertę produktów korporacyjnych tak, aby w jak największym stopniu wspomagać ich funkcjonowanie i rozwój. Jestem przekonana, że szeroka gama produktów i usług bankowości transakcyjnej PKO Banku Polskiego w połączeniu z takimi innowacyjnymi rozwiązaniami jak iPKO biznes mobile jest w stanie sprostać wszelkim dzisiejszym wymaganiom rynku”– podkreśla Agnieszka Wasilewska-Semail, dyrektor zarządzająca kierująca Pionem Bankowości Transakcyjnej PKO Banku Polskiego.

Z wprowadzonego do oferty banku na początku 2008r. serwisu iPKO biznes korzysta aktualnie 4,5 tys. klientów korporacyjnych.

Pożyczka bez bik przez internet

Mobilna wersja serwisu iPKO biznes

Monday, July 22nd, 2013

PKO Bank Polski, jako jeden z  pierwszych banków w Polsce wdrożył usługę bankowości mobilnej dla klientów korporacyjnych – iPKO biznes mobile. iPKO biznes mobile zapewnia m.in. funkcję wielopodpisu przy dostępie mobilnym, a więc autoryzowanie transakcji za pośrednictwem telefonu komórkowego, podgląd sald na rachunkach bankowych i lokatach, a także dostęp do historii operacji na rachunkach firmowych.

Klienci korporacyjni coraz częściej korzystają z nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez rynek, usprawniających proces zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i przynoszących konkretne korzyści finansowe. Duża konkurencja zachęca do korzystania z innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług bankowych. Dotyczy to szczególnie usług bankowości internetowej, zapewniających ciągły dostęp do informacji finansowych, a tym samym wpływających na szybkość i efektywność podejmowanych decyzji.

Funkcjonalności oferowanego przez PKO Bank Polski – iPKO biznes mobile zapewniają kadrze zarządzającej wyższego szczebla możliwość sprawowania bieżącej i wygodnej kontroli nad finansami nie tylko z biura, ale także w trakcie podróży służbowych.

„Staramy się wychodzić naprzeciw rosnącym oczekiwaniom przedsiębiorców i rozwijać ofertę produktów korporacyjnych tak, aby w jak największym stopniu wspomagać ich funkcjonowanie i rozwój. Jestem przekonana, że szeroka gama produktów i usług bankowości transakcyjnej PKO Banku Polskiego w połączeniu z takimi innowacyjnymi rozwiązaniami jak iPKO biznes mobile jest w stanie sprostać wszelkim dzisiejszym wymaganiom rynku”– podkreśla Agnieszka Wasilewska-Semail, dyrektor zarządzająca kierująca Pionem Bankowości Transakcyjnej PKO Banku Polskiego.

Z wprowadzonego do oferty banku na początku 2008r. serwisu iPKO biznes korzysta aktualnie 4,5 tys. klientów korporacyjnych.

Pożyczka bez bik przez internet

Mistrzostwa Europy Elity w BGŻ Arena

Monday, July 22nd, 2013

W dniach 5 – 7 listopada br. na welodromie BGŻ Arena w Pruszkowie odbędą się pierwsze w historii Mistrzostwa Europy Elity w kolarstwie torowym.

Bank BGŻ jest sponsorem głównym tej imprezy, której towarzyszyć będą uroczystości 90-lecia Polskiego Związku Kolarskiego oraz premiera wyjątkowego kalendarza.

 

Mistrzostwa Europy Elity to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych bieżącego roku, i jednocześnie pierwsza eliminacja na Igrzyska w Londynie. Na pruszkowskim torze BGŻ Arena spotkają się największe sławy torowego kolarstwa na czele z sir Chrisem Hoy – zdobywcą 3 złotych medali Olimpiady w Pekinie. Polska wystawi 15-osobową reprezentację z Rafałem Ratajczykiem i Małgorzatą Wojterą. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 

Eksperci podkreślają wagę dyscyplin, rozgrywanych na torze, wskazując, że jazda torowa jest „uniwersytetem kolarstwa”, kształtującym postawę i charakter zawodników, a rozgrywane tam konkurencje są dyscyplinami olimpijskimi. – Jako zawodnik również zaczynałem od kolarstwa torowego. Podczas igrzysk w Montrealu wystartowałem w wyścigu drużynowym na dochodzenie i razem z kolegami z reprezentacji zajęliśmy 5. miejsce. Większość znakomitych zawodników zaczyna swoją przygodę z kolarstwem na torze – wspomina Czesław Lang, organizator imprezy.

 

Uroczyste otwarcie Mistrzostw, połączone z obchodami 90-lecia Polskiego Związku Kolarskiego nastąpi w piątek, 5 listopada o godz. 19.00. Wtedy też swoją premierę będzie miał – przygotowany specjalnie na tę okazję – kalendarz Banku BGŻ. Kalendarz przybliża piękno kolarstwa, uchwycone obiektywem fotografa-artysty Macieja Śmiarowskiego w ciągu całego 2010 w Polsce i na najważniejszych zawodach rozgrywanych za granicą. – Pomysł na powstanie kalendarza, ukazującego w artystyczny sposób emocje, jakie wyzwala kolarstwo, istotę sportowej rywalizacji, ale także współpracy pomiędzy zawodnikami, w końcu także wysiłku i radości zwycięstwa, powstał już dawno – mówi Małgorzata Zdzienicka–Grabarz, dyrektor Departamentu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Sponsoringu Banku BGŻ – Tegoroczne liczne sukcesy biało-czerwonych z mistrzostwem świata Mai Włoszczowskiej, traktujemy jako potwierdzenie efektywności naszego zaangażowania w rozwój kolarstwa. Mamy tym większą satysfakcję, że możemy udokumentować ten rok tak wspaniale przygotowanym wydawnictwem – dodaje M. Zdzienicka – Grabarz.

 

Mistrzostwa Europy Elity w kolarstwie potrwają do niedzieli 7 listopada. Każdy, kto zechce obejrzeć na żywo najlepszych kolarzy torowych świata, będzie mógł to zrobić za darmo podczas wszystkich trzech dni. Bezpłatne jest wejście na sesje poranne i południowe. Organizator – firma LangTeam – rozprowadza bilety wyłącznie na sesje popołudniowe. Zawody będą też transmitowane –  relacje na żywo będzie można oglądać w kanale TVP Sport oraz w Eurosport, który zapewni miłośnikom konkurencji torowych kilka godzin dziennie relacji na żywo. Ponadto TVP1 będzie podawać informacje o Mistrzostwach we wszystkich swoich serwisach informacyjnych.

Pożyczka bez zaświadczeń

Minuta rozmowy za 19 gr. w mBank mobile

Monday, July 22nd, 2013

mBank mobile pozostaje najtańszym operatorem na rynku. Aż do 2011 roku wszyscy klienci, którzy wcześniej skorzystali z promocji 19 gr./min., będą mogli cieszyć się nią przez cały najbliższy rok, bez konieczności kupowania promocyjnych pakietów.

Stawka 19 gr./min. za połączenia w mBank mobile obowiązuje wszystkich użytkowników, którzy wcześniej skorzystali z wybranych promocji:

„Rozmówki polskie,
„Rozmówki polskie 2,
„Urodzinowe rozmówki polskie,
„Gwarancja niskiej ceny
„19 gr. do wszystkich,
„mBank mobile + mobile INTERNET

Aby warunki oferty zostały przedłużone do 2011 roku, klient posiadający numer w taryfie 19 gr./min., nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

 

Taryfa w mBank mobile jest taryfą płaską, co oznacza, że klient płaci jedną stawkę za minutę połączenia, bez względu na to, do jakiej sieci dzwoni. Jest to jedyna na rynku oferta nie podwyższająca opłat za połączenie z sieciami Play i Polsat Cyfrowy.

 

– Bardzo duże zainteresowanie klientów promocyjną stawką 19 groszy skłoniło nas do przedłużenia okresu obowiązywania oferty. Nic też dziwnego, że wielu klientów zdecydowało się na naszą sieć. W tej chwili oferujemy bowiem najniższe na rynku ceny za minutę połączenia i gramy uczciwie wobec naszych Użytkowników, proponując im stałą stawkę, niezależną od sieci, do której dzwonią – mówi Michał Szelągowski, menadżer projektu mBank mobile.

 

Wszyscy, którzy zechcą dołączyć do grona klientów mBank mobile, będą mogli skorzystać z trwających promocji: Starter 19 gr, „Przenieś numer na 19 gr i cieszyć się niską stawką za minutę połączenia do wszystkich sieci do 5 stycznia 2011 roku.

Pożyczki chwilówki